image hanhchinh.hq@gmail.com
image Số 38A, ngõ 192, đường Kim Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội

HÃY LÀM SẠCH BIỂN

01/Mar/2024
HÃY LÀM SẠCH BIỂN Không làm được việc lớn, chúng ta phải làm những việc nhỏ. Không dọn được rác, ít nhất cũng đừng xả rác. Thế hệ chúng ta đang sống không phải để ăn cạn uống kiệt tài nguyên hay phá nát môi trường của con cái chúng ta sau này! HÃY LÀM SẠCH BIỂN

Phát biểu gây xúc động của nhà báo Lê Bình về thực trạng môi trường biển Viêt Nam.

Cô ấy nói đúng, con người ngày càng sinh sôi còn biển chỉ có một. Nếu chúng ta nghĩ cho con cháu chúng ta và chính bản thân mình, vì sao biển phải bị đầu độc? Bạn hãy về miền Trung, và xem cuộc sống thật sự khốn khổ của những người dân mất biển. Không dám ăn, không dám uống, không dám ra khơi. Họ đã thật sự lâm vào khốn khó.

Không làm được việc lớn, chúng ta phải làm những việc nhỏ. Không dọn được rác, ít nhất cũng đừng xả rác. Thế hệ chúng ta đang sống không phải để ăn cạn uống kiệt tài nguyên hay phá nát môi trường của con cái chúng ta sau này!