image hanhchinh.hq@gmail.com
image Số 38A, ngõ 192, đường Kim Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội

Sở TNMT TP Hà Nội: Công văn Hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017

01/Mar/2024
Sở TNMT TP Hà Nội: Công văn Hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017; danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 cấp huyện.

Hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017; danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 cấp huyện.

Ngày 20/7/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành Công văn số 6971/STNMT-QHKHSDĐ về việc hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017; danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 cấp huyện. (Theo Sở TNMT Hà Nội)

Tải công văn tại đây.