image hanhchinh.hq@gmail.com
image Số 38A, ngõ 192, đường Kim Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội

Nghị định 01/2017/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số NĐ quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

01/Mar/2024
Nghị định 01/2017/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số NĐ quy định chi tiết thi hành Luật đất đai Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 03/03/2017

 

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.    

 

Tải Nghị định số 01/2017/NĐ-CP Tại đây!