Đối tác
Bộ TNMTTổng cục Môi trườngSở TNMT TP Hà NộiSở TNMT Nghệ AnDa dang sinh hocbt7Trung tâm KTTN Đất và môi trường
Cty CP Tư vấn Đầu tư & Công nghệ Môi trường HQHQ ENTICOCty CP Tư vấn Đầu tư & Công nghệ Môi trường HQHQ ENTICOCty CP Tư vấn Đầu tư & Công nghệ Môi trường HQCty CP Tư vấn Đầu tư & Công nghệ Môi trường HQCty CP Tư vấn Đầu tư & Công nghệ Môi trường HQCty CP Tư vấn Đầu tư & Công nghệ Môi trường HQ
Tin Tức chung

Huy động gần 39.600 tỷ đồng cho Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn

Huy động gần 39.600 tỷ đồng cho Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn
Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ước tính đến hết năm 2015, cơ bản các mục tiêu của Chương trình trong giai đoạn 2011-2015 đã đạt được, tuy nhiên cấp nước và vệ sinh trường học và trạm y tế chưa đạt yêu cầu.

Theo Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 ước đạt 39.59 0 tỷ đồng; trong đó ngân sách trung ương chiếm 9,1%; ngân sách địa phương chiếm 5,2 %; viện trợ quốc tế chiếm 16,4% ; tư nhân và dân đóng góp chiếm 7,6%; đặc biệt vốn vay tín dụng chiếm 61,6%.

 

                          

Ảnh: Internet


Trong giai đoạn 2010 - 2015, thông qua các hoạt động truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hành các hành vi vệ sinh và bảo vệ môi trường. Tập quán và hành vi vệ sinh của người dân đã được cải thiện ; môi trường nông thôn đang thay đổi. Chương trình đã khơi dậy phong trào toàn dân sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức chính trị, xã hội như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh… tham gia nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. Đặc biệt, đã có nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tại các tỉnh như: Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp…

Tuy nhiên, Chương trình vẫn còn nhiều bất cấp cần được khắc phục như: các cơ chế chính sách chưa đủ mạnh để thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế, bao gồm khu vực tư nhân, làm chậm tiến trình xã hội hóa. Năng lực quản lý điều hành ở các cấp, đặc biệt ở các địa phương còn hạn chế, làm giảm hiệu lực và hiệu quả thực hiện các chính sách của Chính phủ.

 

Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, sự quan tâm của các cấp chính quyền về thúc đẩy thực hiện mục tiêu vệ sinh và nhận thức của người dân về xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh còn chưa cao. Vẫn còn sự chênh lệch lớn về tỉ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh, đặc biệt những vùng nghèo, vùng có điều kiện khó khăn chưa được tiếp cận với các điều kiện cấp nước và vệ sinh đạt tiêu chuẩn, mặc dù Chính phủ đã quan tâm nhưng nguồn tài chính vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Ngoài ra, chất lượng xây dựng và tính đồng bộ của các công trình cấp nước còn chưa cao; không đảm bảo đủ nguồn lực để duy tu bảo dưỡng các hệ thống cấp nước trong quá trình khai thác, vận hành dẫn tới các công trình cấp nước tập trung hoạt động kém hiệu quả và không hoạt động .

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ước tính đến hết năm 2015, cơ bản các mục tiêu của Chương trình trong giai đoạn 2011-2015 đã đạt được, tuy nhiên cấp nước và vệ sinh trường học và trạm y tế chưa đạt yêu cầu. Cụ thể: số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt khoảng 85% ; khoảng 65% nhà tiêu đạt tiêu chuẩn hợp vệ sinh; 94% trường học mầm non, phổ thông và 96% trạm y tế xã có công trình nước sạch vệ sinh.

(Theo Tinmoitruong)

Cty CP Tư vấn Đầu tư & Công nghệ Môi trường HQ
Thống kê truy cập
Quảng cáo
HQ ENTICOCty CP Tư vấn Đầu tư & Công nghệ Môi trường HQVì một môi trường Xanh
Nhà máy nước Hòa Sơn
Giờ trái đất 2018
Ngày Môi trường Thế giới 5-6
Waste Water
Cty CP Tư vấn Đầu tư & Công nghệ Môi trường HQ
Cty CP Tư vấn Đầu tư & Công nghệ Môi trường HQ
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho Anh (chị)
^ Về đầu trang