Đối tác
Bộ TNMTTổng cục Môi trườngSở TNMT TP Hà NộiSở TNMT Nghệ AnDa dang sinh hocbt7Trung tâm KTTN Đất và môi trường
Cty CP Tư vấn Đầu tư & Công nghệ Môi trường HQHQ ENTICOCty CP Tư vấn Đầu tư & Công nghệ Môi trường HQHQ ENTICOCty CP Tư vấn Đầu tư & Công nghệ Môi trường HQCty CP Tư vấn Đầu tư & Công nghệ Môi trường HQCty CP Tư vấn Đầu tư & Công nghệ Môi trường HQCty CP Tư vấn Đầu tư & Công nghệ Môi trường HQ
Tin mới

Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với Cục Biến đổi khí hậu

Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với Cục Biến đổi khí hậu
Thực hiện kế hoạch của Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ và Chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), sáng ngày 6/10 Đoàn kiểm tra của Tổ công tác Bộ TN&MT do ông Tăng Thế Cường - Chánh Văn phòng Bộ - Tổ phó tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Biến đổi khí hậu về kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thực hiện kế hoạch của Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ và Chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), sáng ngày 6/10 Đoàn kiểm tra của Tổ công tác Bộ TN&MT do ông Tăng Thế Cường - Chánh Văn phòng Bộ - Tổ phó tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Biến đổi khí hậu về kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Ông Tăng Thế Cường, Chánh Văn phòng Bộ, Tổ phó Tổ công tác, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

 

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Tổng cục Môi trường, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu…
Theo báo cáo của Tổ công tác, từ ngày 02/01/2017 đến ngày 31/8/2017 Cục Biến đổi khí hậu được giao 188 nhiệm vụ, đã hoàn thành 176 nhiệm vụ (đạt 94%), hoàn thành đúng hạn 137 nhiệm vụ chiếm 78% số nhiệm vụ hoàn thành và hoàn thành nhưng quá hạn 39 nhiệm vụ chiếm 22% số nhiệm vụ hoàn thành; có 05 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành (2,5%) và 07 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện trong hạn (3,5%).
Trong số nhiệm vụ được giao, có 14 nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác năm 2016 đã được hoàn thành, tuy nhiên tỷ lệ hoàn thành nhưng quá hạn chiếm 50%; trong 09 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã hoàn thành 06 nhiệm vụ (đạt 67%), trong đó quá hạn 03 nhiệm vụ. Tổng số nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao cho Cục là 38 nhiệm vụ tại các văn bản chỉ đạo, các thông báo ý kiến kết luận, các chương trình, kế hoạch hành động, các quyết định của Bộ và văn bản hành chính có thời hạn, đến nay hoàn thành 32 nhiệm vụ (84%), trong đó quá hạn 07 nhiệm vụ.
Tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính Cục tiếp nhiện trong kỳ có 120 hồ sơ, đến nay đã trả kết quả 118 hồ sơ (đạt 98%), trong đó có 97 hồ sơ trả kết quả đúng hạn, 21 hồ sơ trả kết quả quá hạn.
Ngoài ra các công tác khác như: việc thực hiện các Quy chế của Bộ; công tác đánh giá và phân loại công chức, viên chức hàng năm; việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước; việc thực hiện các chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, viên chức, công tác kiểm tra… cũng được chủ động rà soát, chấn chỉnh và thực hiện tốt.


  Ông Nguyễn Văn Tuệ, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu phát biểu tại buổi làm việc
 


Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tuệ, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, lãnh đạo Cục đã tích cực triển khai thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; luôn bám sát chương trình công tác, tuy nhiên vẫn còn một số nhiệm vụ hoàn thành quá hạn.
Cục trưởng Nguyễn Văn Tuệ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, còn thiếu cán bộ làm việc tại nhiều bộ phận như Ban điều phối Chương trình SP-RCC, Văn phòng Ủy ban quốc gia về Biến đổi khí hậu, Phòng Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế… Các văn phòng điều phối như Văn phòng Ủy ban quốc gia về BĐKH, Văn phòng Ban chỉ đạo thực hiện UNFCCC và Nghị định thư Kyoto, Văn phòng Ôzôn chưa được kiện toàn. Cục đang trong quá trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức cùng với việc thành lập Tổng cục Khí tượng Thủy văn nên quá trình triển khai các nhiệm vụ có một số đơn vị gặp vướng mắc. Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ cần thời gian phối hợp, xin ý kiến nhiều đơn vị, trong khi Bộ giao với thời gian thực hiện gấp.

 


 
Toàn cảnh buổi làm việc
 


Tại cuộc họp, các thành viên Tổ công tác đều đánh giá cao về sự tham gia, phối hợp của Cục Biến đổi khí hậu trong thời gian qua; đồng thời trao đổi để tiếp tục phối hợp tốt hơn với các đơn vị tham mưu trực thuộc Bộ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Cục giúp triển khai nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới. Ở góc độ Đoàn kiểm tra, ông Tăng Thế Cường cũng đánh giá cao Cục Biến đổi khí hậu trong việc chuẩn bị và rà soát số liệu, báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra, chế độ thông tin báo cáo hàng tuần, hàng tháng thực hiện tốt. Đồng thời, lưu ý “Cục cần khẩn trương phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát các quy định của pháp luật, tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương để rà soát, xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thay thế Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ Công thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các nhất làm suy giảm tầng ô dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô dôn; xây dựng dự thảo Nghị định quy định về lộ trình và phương thức cắt giảm phát thải khí nhà kính để hoàn thành vào tháng 3/2018” - Chánh Văn phòng Tăng Thế Cường nói.
 
Tại buổi làm việc, ông Tăng Thế Cường, Chánh Văn phòng Bộ, Tổ phó Tổ công tác, Trưởng Đoàn kiểm tra đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà với Cục Biến đổi khí hậu. Theo đó, Bộ trưởng biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức của Cục Biến đổi khí hậu cũng như sự phối hợp của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu. Cục đã triển khai thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ được giao, như triển khai thực hiện tốt các Công ước quốc tế về biến đổi khí hậu, Thỏa thuận Paris, xây dựng các Thông báo quốc gia của Việt Nam trình UNFCCC; hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trong thời gian qua. Về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp yêu cầu Lãnh đạo Cục tập trung triển khai thực hiện.

 

Bộ trưởng  Trần Hồng Hà


Bộ trưởng Trần Hồng Hà luôn mong muốn toàn Ngành có sự chuyển biến thực sự, hiệu quả cao, quyết tâm trong xây dựng bộ máy hành chính theo phương châm Kiến tạo - Liêm chính - Hành động - Gần dân. Từng đơn vị phải thực hiện ngay những nhiệm vụ cấp bách và có kế hoạch thực hiện với những nhiệm vụ mang tính chiến lược, dài hạn. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo nguyên tắc bảo đảm tính khoa học, khả thi; không để nợ đọng, không xin lùi thời hạn và đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính ngay trong nội bộ để đạt hiệu quả cao. Đối với Cục Biến đổi khí hậu, Bộ trưởng đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp yêu cầu Lãnh đạo Cục tập trung triển khai thực hiện.
Trưởng đoàn công tác đề nghị Cục Biến đổi khí hậu khẩn trương triển khai ngay những nhiệm vụ cấp bách và báo cáo Bộ trưởng về kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ mang tính lâu dài.

6 nhiệm vụ trọng tâm
 
1. Chú trọng xây dựng và hoàn thiện các quy định cơ chế, chính sách, pháp luật về biến đổi khí hậu, tiến tới xây dựng Luật biến đổi khí hậu (trong giai đoạn sau năm 2020) nhằm nâng cao vị trí, vai trò trong quản lý, điều phối các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; huy động được các nguồn lực xã hội cho các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu: khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án thích ứng; trước mắt các doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ để giảm phát thải khí nhà kính, về lâu dài có chế tài để thực hiện. Chú trọng phát triển thị trường trao đổi tín chỉ các-bon trong nước và tham gia thị trường các-bon toàn cầu.

2. Chủ động tham mưu cho Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định những quyết sách lớn; rà soát, bổ sung và hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu đảm bảo hài hòa với quy định của toàn cầu, đảm bảo tính liên ngành, liên vùng. Trong đó, tập trung vào các khu vực có nguy cơ chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu như Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Phát huy vai trò, trách nhiệm của bộ quản lý chuyên ngành trong việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Việt Nam đã tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Nghị định thư Kyoto và đặc biệt là Thỏa thuận Paris 2015 về biến đổi khí hậu, theo đó đến năm 2020 xoá bỏ các cơ chế, chính sách hỗ trợ giá đối với nhiên liệu hoá thạch và Việt Nam đã cam kết đến năm 2030 giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính và 25% lượng phát thải khí nhà kính nếu có hỗ trợ của quốc tế. Vì vậy, Cục cần tập trung tham mưu cho Bộ đề xuất với Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các hành động cụ thể. Trước mắt, cần nghiên cứu đánh giá được thực trạng phát thải khí nhà kính của Việt Nam phục vụ việc hoạch định các cơ chế, chính sách và hành động giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam, tham gia vào nỗ lực chung của toàn cầu; đồng thời, xây dựng được hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) các nỗ lực giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và hệ thống MRV cho các hoạt động thích ứng với BĐKH.

4. Tham mưu cho Bộ trong việc đề xuất với Chính phủ kiện toàn tổ chức, bộ máy ở các Bộ, ngành có liên quan, có đầu mối quản lý các hoạt động về BĐKH; rà soát chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban quốc gia về BĐKH để đề xuất phương án hoàn thiện, đổi mới hoạt động và xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của Ủy ban quốc gia về BĐKH, nâng cao vai trò điều phối giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn để làm tốt công tác tham mưu, phản biện các chủ trương, đề xuất ứng phó với BĐKH; xây dựng bộ tiêu chí giúp Ủy ban quốc gia về BĐKH giám sát việc thực hiện các hoạt động ứng phó với BĐKH trên phạm vi toàn quốc.

5. Cục cần tham mưu cho Bộ trong việc thúc đẩy hợp tác với các đối tác truyền thống, đối tác tiềm năng để huy động được nguồn lực tài chính, công nghệ cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Trước mắt, cần rà soát các Chương trình, khuôn khổ hợp tác hiện có như SP-RCC, JCM, CDM, các “Hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia - NAMA” đề xuất bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu thực tế trong nước và quốc tế. Về đàm phán triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris, Cục cần tham mưu cho Bộ để huy động sự tham gia của các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ để xây dựng các phương án đàm phán khả thi, đảm bảo lợi ích của Việt Nam trong quá trình đàm phán; xây dựng đội ngũ cán bộ đàm phán đủ năng lực, có chuyên môn để từng bước tham gia vào các tiểu ban về BĐKH của Liên hợp quốc.

6. Một số nhiệm vụ trước mắt cần tập trung: i) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án Đoàn Việt Nam tham dự COP23 tại Cộng hòa liên bang Đức năm 2017 và cho giai đoạn 2017-2020; ii) Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP); iii) Xây dựng quy chế quản lý NAMA và hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương trong xây dựng và thực hiện NAMA; iv) Nâng cao vai trò hơn nữa trong các kế hoạch thích ứng với BĐKH ở Đồng bằng sông Cửu Long; v) Tăng cường hướng dẫn, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho các Bộ, ngành và địa phương về BĐKH, phối hợp chặt chẽ với các Sở Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nhà nước về BĐKH, nhằm nâng cao vai trò tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường ở các địa phương; vi) Nghiên cứu tác động của các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với kinh tế - xã hội của đất nước; vii) Tập trung nghiên cứu, phân tích xu thế của thế giới để tham mưu cho Bộ về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, các cơ hội và thách thức; vấn đề thị trường Carbon, phân bổ chỉ tiêu giảm phát thải đối với các ngành, lĩnh vực; viii) Tham mưu cho Bộ về việc kiện toàn các Văn phòng thường trực của Ủy ban quốc gia về BĐKH, Văn phòng Ban chỉ đạo thực hiện UNFCCC và Nghị định thư Kyoto, Văn phòng Ôzôn, Nhóm công tác về JCM với Nhật Bản…
 
5 giải pháp thực hiện


1. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành; Lãnh đạo đơn vị cần có chương trình công tác cụ thể theo tháng, quý, năm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cán bộ, công chức đảm bảo mỗi nhiệm vụ đều có người chịu trách nhiệm chính. Đồng thời có cơ chế theo dõi, đánh giá, giám sát đối với từng nhiệm vụ làm cơ sở đánh giá cán bộ, công chức, đề bạt, bổ nhiệm và khen thưởng.

2. Xây dựng kế hoạch theo dõi, giám sát cụ thể đối với các nhiệm vụ dự án thuộc Chương trình mục tiêu về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC). Tăng cường quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm theo hướng ưu tiên các nhiệm vụ cấp bách, không hối tiếc cho  ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý điều hành công việc. Đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Cục.

4. Phối hợp chặt chẽ với Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và các đơn vị khác có liên quan như: Tổng cục Môi trường Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Cục Viễn tham quốc gia, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Công nghệ thông tin và Dự liệu tài nguyên môi trường, trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao hiệu quả.

5. Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu về đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu hiện nay và trong những năm tới.

(Theo Bộ TN&MT)

Cty CP Tư vấn Đầu tư & Công nghệ Môi trường HQ
Thống kê truy cập
Quảng cáo
HQ ENTICOCty CP Tư vấn Đầu tư & Công nghệ Môi trường HQVì một môi trường Xanh
5th Anniversary HQ Entico
Giờ trái đất 2018
Ngày Môi trường Thế giới 5-6
Waste Water
Cty CP Tư vấn Đầu tư & Công nghệ Môi trường HQ
Cty CP Tư vấn Đầu tư & Công nghệ Môi trường HQ
^ Về đầu trang